English 服務及支援
工程項目 關於我們 最新消息 主頁
 
 
我的選擇
 
 

 
 
 
 
型號
售價
 • O-FAN/WH

  O-FAN (約9吋/白色)


  New1
  • 扇葉尺寸 : 約9吋 / 22.6厘米
  • DC馬達運作,寧靜省電
  • 透光式觸控面板,設計時尚
  • 6段風速調節
  • 2段色溫選擇(白, 黃光)
  • 3段式調光功能

  $1280
 • O-FAN/BG

  O-FAN (約9吋/灰藍色)


  New1
  • 扇葉尺寸 : 約9吋 / 22.6厘米
  • DC馬達運作,寧靜省電
  • 透光式觸控面板,設計時尚
  • 6段風速調節
  • 2段色溫選擇(白, 黃光)
  • 3段式調光功能

  $1280
 • O-FAN/GN

  O-FAN (約9吋/光粉綠)


  New1
  • 扇葉尺寸 : 約9吋 / 22.6厘米
  • DC馬達運作,寧靜省電
  • 透光式觸控面板,設計時尚
  • 6段風速調節
  • 2段色溫選擇(白, 黃光)
  • 3段式調光功能

  $1280